ОТДЕЛИ

ДЕТСКО СЛУЖЕНЕ

 

Отделът е организиран, за да подпомага и координира служенето на децата в църквата, а  също и да възпитава самите деца в служене на другите. Заветът на Христос да пасем агънцата Му стои в основата на подтика на църквата да посреща нуждите на децата от хранене, общуване, богослужение, домоуправителство и мисиониране.

Будната мисъл на децата осмисля всеки опит и преживяване. "Уроците, които дететео научава през първите седем госини от живота си, са от по-голямо значение за изграждането на характера му, отколкото всичко друго, което научава в следващите години." ("Ръководтсво за деца", стр.193) Това е времето, когато трябва да започнем да ги възпитаваме, за да станат "мислители, а не отражение на чуждите мисли." ("Възпитание", стр.17)