ОТДЕЛИ

ЗДРАВЕН ОТДЕЛ

 

От самото си създаване  Църквата на адвентистите от седмия ден  вярва, че християнският живот включва поддържане на цялостно здраве – духовно, умствено, физическо и социално. Нашето тяло е храм на Святия Дух, което е привилегия и отговорност за нас.
    

Ето някои от основните цели на здравния отдел:

•    Профилактика и запазване на здравето – познаване на тялото ни и законите, по които то действа, за да го съхраним по-дълго в оптимално състояние;
•    Подобряване на начина на живот – насърчаване на всички доказано добри практики за един балансиран и здравословен живот;
•    Цялостно развитие на отделната личност – по отношение на физическото, психическото и духовното здраве, които взаимно се подкрепят;
•    Помощ при борба със зависимостите – тютюнопушене, алкохолизъм, наркотици и други зависимости;
•    Практическа помощ на болни, самотни, възрастни, бедни, на пострадали от природни бедствия.  

В световен мащаб

Църквата на адвентистите от седмия ден организира много лечебни и учебни заведения – болници, клиники, центрове. Повечето от тях са на световно ниво в професионално отношение, някои се създават при полеви условия, за да отговорят спешно на нуждите на развиващите се страни.
Изградени са много медицински и стоматологични кабинети, рехабилитационни центрове, центрове за здравословен живот, както и старчески домове, дневни центрове и хосписи.
Здравният отдел на Църквата на адвентистите от седмия ден е създал и едни от първите програми за отказване от тютюнопушенето, които са помогнали на милиони хора по света да се освободят от цигарите.
Хиляди вярващи лекари, медицински сестри и други медицински специалисти по света се трудят ежедневно за възстановяване и поддържане на физическото, душевното и духовното здраве на хората.

В България

Здравният отдел на църквата организира здравни семинари, програми за здравна профилактика, здравни изложения, „5-дневен план за отказване от тютюнопушенето”, програма за справяне със стреса, готварски курсове, здравни клубове, програми „НОВО НАЧАЛО”, групи за взаимопомощ срещу наркотична и алкохолна зависимост, програми за нормализиране на телесното тегло, както и много беседи на здравна тематика.

В своята работа здравният отдел взаимодейства с Министерството на здравеопазването, РИОКОЗ, БЧК и други здравни институции, с които има много общи цели.
Здравният отдел организира и обучение за онези, които биха искали да се включат в профилактична дейност, както и в помощ на болни и страдащи хора.

"Правете на другите това, което искате да правят на вас" (Мат.7:12)