Мисия

МИСИОНСКИ ОТДЕЛ

 

Църквата на адвентистите от седмия ден е приела присърце призива от Матей 28 глава да отиде по целия свят, да проповядва вестта за спасение и да кръщава повярвалите. Това желание да споделяме евангелието се поражда от искрена любов към нашите ближни и желанието ни да споделим с тях надеждата, която идва от връзката ни с Христос.

Ето така се появява и Мисионският отдел. Той осигурява средства и обучава църковните членове в присъединяването на техните усилия към усилията на проповедника и църковните служители за последното прогласяване на благовестието на спасението чрез Христос. Целта на отдела е да включи всеки църковен член в активна служба за спасение на хората.

Сред основните дейности на отдела са библейските курсове и евангелизациите, а също и евангелизиране със средствата на музиката, internet и електронните медии.