СЪБИТИЯ

6-ти ДЕН НА МОЛИТВА И ПОСВЕЩЕНИЕ
15.01.2018 от 18:00 часа
Започнахме новата година със специално време на молитва, размисъл и посвещение. Днес е поредния ден от 10 дневната молитва към Нашия Бог за благодатта Му над народа Му.

Маркираните дати показват, че на тях е отбелязано събитие.
Използвайте стрелкичките, за да видите събитията през различните месеци.

Няма предстоящи събития.