СЪБИТИЯ

Героите на рождество - Йосиф
15.12.2017 от 18:00 часа
Начало на поредица, посветена на героите, с които Бог си е послужил за изпълнението на Неговия велик план - "Бог с нас". Първият герой, с когого ще се запоезнаем е ЙОсиф, представен ни от п-р Емил Гроздев.

Маркираните дати показват, че на тях е отбелязано събитие.
Използвайте стрелкичките, за да видите събитията през различните месеци.

Няма предстоящи събития.