СЪБИТИЯ

Влиянието
16.06.2018 от 19:00 часа
Нова поредица със заглавие: "СИЛАТА НА МАЛКИТЕ НЕЩА" Тема 6 от поредицата е: "Влиянието" Поредицата е подготвена и ще бъде изнесена от нашите младежи.

Маркираните дати показват, че на тях е отбелязано събитие.
Използвайте стрелкичките, за да видите събитията през различните месеци.

Няма предстоящи събития.