СЪБИТИЯ

Нетрадиционен поглед върху книгата "Песен на песните"
02.12.2017 от 18:00 часа
Ще завършим поредицата посветена на семейството с темата на п-р Пламен Петров "Нетрадиционен поглед върху книгата "Песен на песните""
Седем стъпки за разрешаване на семейни конфликти
02.12.2017 от 11:00 часа
10.00 Библейско изучаване; 11.15 Седем стъпки за разрешаване на семейни конфликти ще ни представи п-р Пламен Петров

Маркираните дати показват, че на тях е отбелязано събитие.
Използвайте стрелкичките, за да видите събитията през различните месеци.

Няма предстоящи събития.