СЪБИТИЯ

Семинар върху книгата "Откровение" от Библията
09.06.2017 от 19:00 часа
Семинар върху книгата "Откровение" от Библията с лектор пастор Ганко Мавродиев под заглавие: "Тайните на "Откровение" разкрити"

Маркираните дати показват, че на тях е отбелязано събитие.
Използвайте стрелкичките, за да видите събитията през различните месеци.

Няма предстоящи събития.