СЪБИТИЯ

Младежка молитвена седмица
15.03.2019 от 18:00 часа
Началото на Младежката молитвена еедмица ще бъде поставено с проповед от п-р. Веско Антонов

Маркираните дати показват, че на тях е отбелязано събитие.
Използвайте стрелкичките, за да видите събитията през различните месеци.

Няма предстоящи събития.