ОТДЕЛИ

Църква на адвентистите от седмия ден

на адрес: София, ул. Солунска 10,

административно е разделена на две :

 

       ЦАСД "Солунска А" и  ЦАСД "Солунска"

 

        п-р Веселин Антонов

        пр. Слави Митрев

 

ОТДЕЛИТЕ

на двете църкви работят заедно и поотделно,

като голямата част от дейностите им са общи.