ОТДЕЛИ

СЛУЖБА НА ЖЕНИТЕ


Основната му задача е работа с жените в църквата и извън нея. Имайки предвид, че 2/3 от църковните членове са жени, е ясно защо е наложително съществуването на специален отдел, който да се грижи за техните проблеми.

 

Отделът работи в три основни насоки:

:: Образователна дейност

Провеждане на специални богослужения и съботи, посветени на специфичните проблеми на жените с различна тематична насоченост; семинари и срещи по семейни, психологически и др. подобни проблеми, касаещи ежедневието на жените.

:: Мисионска и благотворителна дейност

Това е може би най-широкото поле за действие на отдела. Благотворителни акции и кампании, включващи възможно най-голяма част от жените на църквата, участие в мисионски дейности, по различни причини недостъпни за мъжете - домашни библейски курсове, домашни молитвени групи, курсове по здравословна кухня, създаване на приятелски връзки с определени кръгове жени.

:: Работа с проблемните групи жени в църквите

Ввъзрастни и самотни жени, жени - глави на семейства, самотни майки, млади момичета и т.н.


 

Всяка година отделът провежда три специални съботи :

 

Втората събота на м. март - събота, посветена на молитвите на жените.

Втората събота на м. юни - събота, посветена на отдела.
Четвъртата събота на м. август - събота, посветена на предотвратяването на семейното насилие.