ПАСТОРИ

Цанко Митев

Пастор - СЦАСД Солунска и Солунска А

Виж всички видео материали на пастор Цанко Митев

Влади Станев

Пастор - СЦАСД Солунска и Солунска А, Ръководител на TV студио VVV

Виж всички видео материали на пастор Влади Станев

Никола Левтеров

Пастор в ЦАСД, бивш Председател на Съюза на ЦАСД в България

Виж всички видео материали на пастор Никола Левтеров

Ганко Мавродиев

Пастор в ЦАСД, бивш Председател на Западна област на ЦАСД в България

Виж всички видео материали на пастор Ганко Мавродиев

Aгоп Тахмисян

Бивш председател на СЦАСД Пенсиониран пастор

Виж всички видео материали на пастор Aгоп Тахмисян
Страници: