ОТДЕЛИ

МЛАДЕЖКИ ОТДЕЛ

 

 

 

Младежкия отдел при Църквата на адвентистите от седмия ден обръща особено внимание на своите млади хора. Те са  настоящето и един незаменим потенциал. Нашата  цел е да допринесем за изграждане на нравствени добродетели и създаване на общо поле за сътрудничество и развитие на останалите отдели в църквата. Отделът предлага на младите хора възможността  активно да участват в изготвянето на разнообразни  програми, участия, форуми, концерти и мероприятия. Той насърчава  развитието на атрактивни дейности, вълнуващи младите хора и покриващи интересите на широка аудитория. Открива младежки лидери и работещи младежи заредени с нови идеи и инициативи. Млади хора на различна възраст откриват своите таланти и намират своето място в църквата, както и много нови приятели.