АНКЕТИ

27 Януари 2012
На какво е ОСНОВАН животът ти ? На :
Резултати
--> 1. Страха от Господа:
22
(8.00%)
--> 2. Разбиране на Божието слово:
22
(8.00%)
--> 3. Изпълнение на Божиите думи:
14
(5.09%)
--> 4. Водителството на Исус:
32
(11.64%)
--> 5. Жива вяра в Бога:
55
(20.00%)
--> 6. Постоянна молитва:
9
(3.27%)
--> 7. Любов към Бога и хората :
118
(42.91%)
Общо гласували: 275