АНКЕТИ

27 Януари 2012
На какво е ОСНОВАН животът ти ? На :
Резултати
--> 1. Страха от Господа:
22
(8.09%)
--> 2. Разбиране на Божието слово:
21
(7.72%)
--> 3. Изпълнение на Божиите думи:
14
(5.15%)
--> 4. Водителството на Исус:
31
(11.40%)
--> 5. Жива вяра в Бога:
55
(20.22%)
--> 6. Постоянна молитва:
9
(3.31%)
--> 7. Любов към Бога и хората :
117
(43.01%)
Общо гласували: 272