АНКЕТИ

12 Февруари 2013
Като какъв познавате Бог най-добре? Като:
Резултати
--> 1. Твореца на Всемира:
49
(26.63%)
--> 2. Дарителя на Живота:
29
(15.76%)
--> 3. Всемогъщ:
22
(11.96%)
--> 4. Свят:
12
(6.52%)
--> 5. Праведен:
4
(2.17%)
--> 6. Верен:
20
(10.87%)
--> 7. Даряващ мир:
15
(8.15%)
--> 8. Добрия пастир:
22
(11.96%)
--> 9. Великия лекар:
10
(5.43%)
Общо гласували: 184