АНКЕТИ

12 Февруари 2013
Като какъв познавате Бог най-добре? Като:
Резултати
--> 1. Твореца на Всемира:
46
(27.06%)
--> 2. Дарителя на Живота:
27
(15.88%)
--> 3. Всемогъщ:
21
(12.35%)
--> 4. Свят:
10
(5.88%)
--> 5. Праведен:
4
(2.35%)
--> 6. Верен:
18
(10.59%)
--> 7. Даряващ мир:
14
(8.24%)
--> 8. Добрия пастир:
20
(11.76%)
--> 9. Великия лекар:
9
(5.29%)
Общо гласували: 170