АНКЕТИ

12 Февруари 2013
Като какъв познавате Бог най-добре? Като:
Резултати
--> 1. Твореца на Всемира:
48
(26.97%)
--> 2. Дарителя на Живота:
29
(16.29%)
--> 3. Всемогъщ:
22
(12.36%)
--> 4. Свят:
10
(5.62%)
--> 5. Праведен:
4
(2.25%)
--> 6. Верен:
20
(11.24%)
--> 7. Даряващ мир:
14
(7.87%)
--> 8. Добрия пастир:
21
(11.80%)
--> 9. Великия лекар:
9
(5.06%)
Общо гласували: 178