АНКЕТИ

12 Февруари 2013
Като какъв познавате Бог най-добре? Като:
Резултати
--> 1. Твореца на Всемира:
46
(26.90%)
--> 2. Дарителя на Живота:
27
(15.79%)
--> 3. Всемогъщ:
21
(12.28%)
--> 4. Свят:
10
(5.85%)
--> 5. Праведен:
4
(2.34%)
--> 6. Верен:
19
(11.11%)
--> 7. Даряващ мир:
14
(8.19%)
--> 8. Добрия пастир:
20
(11.70%)
--> 9. Великия лекар:
9
(5.26%)
Общо гласували: 171