АНКЕТИ

12 Февруари 2013
Като какъв познавате Бог най-добре? Като:
Резултати
--> 1. Твореца на Всемира:
47
(26.55%)
--> 2. Дарителя на Живота:
29
(16.38%)
--> 3. Всемогъщ:
22
(12.43%)
--> 4. Свят:
10
(5.65%)
--> 5. Праведен:
4
(2.26%)
--> 6. Верен:
20
(11.30%)
--> 7. Даряващ мир:
14
(7.91%)
--> 8. Добрия пастир:
21
(11.86%)
--> 9. Великия лекар:
9
(5.08%)
Общо гласували: 177