АНКЕТИ

12 Февруари 2013
Като какъв познавате Бог най-добре? Като:
Резултати
--> 1. Твореца на Всемира:
48
(26.52%)
--> 2. Дарителя на Живота:
29
(16.02%)
--> 3. Всемогъщ:
22
(12.15%)
--> 4. Свят:
12
(6.63%)
--> 5. Праведен:
4
(2.21%)
--> 6. Верен:
20
(11.05%)
--> 7. Даряващ мир:
15
(8.29%)
--> 8. Добрия пастир:
21
(11.60%)
--> 9. Великия лекар:
9
(4.97%)
Общо гласували: 181