АНКЕТИ

12 Април 2014
Кое е „най-великото“ на Велик ден?
Резултати
1. Смъртта на Исус Христос:
4
(4.76%)
2. Възкресението на Исус Христос:
35
(41.67%)
3. Радостта от изпълненото обещание:
3
(3.57%)
4. Новата надежда за Второто Му идване:
14
(16.67%)
5. Убеждението, че Господ ще възкреси всички праведни при Второто си идване:
28
(33.33%)
Общо гласували: 84