АНКЕТИ

12 Април 2014
Кое е „най-великото“ на Велик ден?
Резултати
1. Смъртта на Исус Христос:
4
(4.88%)
2. Възкресението на Исус Христос:
34
(41.46%)
3. Радостта от изпълненото обещание:
3
(3.66%)
4. Новата надежда за Второто Му идване:
14
(17.07%)
5. Убеждението, че Господ ще възкреси всички праведни при Второто си идване:
27
(32.93%)
Общо гласували: 82