АНКЕТИ

12 Април 2014
Кое е „най-великото“ на Велик ден?
Резултати
1. Смъртта на Исус Христос:
4
(4.71%)
2. Възкресението на Исус Христос:
36
(42.35%)
3. Радостта от изпълненото обещание:
3
(3.53%)
4. Новата надежда за Второто Му идване:
14
(16.47%)
5. Убеждението, че Господ ще възкреси всички праведни при Второто си идване:
28
(32.94%)
Общо гласували: 85