АНКЕТИ

01 Февруари 2015
Какво е нужно за доброто разбиране на книгата Откровение?
Резултати
--> Познаване на историята:
20
(9.17%)
--> Разбиране на докрините:
10
(4.59%)
--> Теологично образование:
9
(4.13%)
--> Лично откровение от Бога:
45
(20.64%)
--> Чисто и търсещо сърце:
113
(51.83%)
--> Помощ от пастор:
21
(9.63%)
Общо гласували: 218