АНКЕТИ

01 Февруари 2015
Какво е нужно за доброто разбиране на книгата Откровение?
Резултати
--> Познаване на историята:
25
(9.69%)
--> Разбиране на докрините:
11
(4.26%)
--> Теологично образование:
10
(3.88%)
--> Лично откровение от Бога:
48
(18.60%)
--> Чисто и търсещо сърце:
138
(53.49%)
--> Помощ от пастор:
26
(10.08%)
Общо гласували: 258