АНКЕТИ

01 Февруари 2015
Какво е нужно за доброто разбиране на книгата Откровение?
Резултати
--> Познаване на историята:
26
(9.96%)
--> Разбиране на докрините:
11
(4.21%)
--> Теологично образование:
10
(3.83%)
--> Лично откровение от Бога:
48
(18.39%)
--> Чисто и търсещо сърце:
140
(53.64%)
--> Помощ от пастор:
26
(9.96%)
Общо гласували: 261