АНКЕТИ

01 Февруари 2015
Какво е нужно за доброто разбиране на книгата Откровение?
Резултати
--> Познаване на историята:
25
(9.84%)
--> Разбиране на докрините:
11
(4.33%)
--> Теологично образование:
10
(3.94%)
--> Лично откровение от Бога:
48
(18.90%)
--> Чисто и търсещо сърце:
134
(52.76%)
--> Помощ от пастор:
26
(10.24%)
Общо гласували: 254