АНКЕТИ

01 Февруари 2015
Какво е нужно за доброто разбиране на книгата Откровение?
Резултати
--> Познаване на историята:
26
(10.00%)
--> Разбиране на докрините:
11
(4.23%)
--> Теологично образование:
10
(3.85%)
--> Лично откровение от Бога:
48
(18.46%)
--> Чисто и търсещо сърце:
139
(53.46%)
--> Помощ от пастор:
26
(10.00%)
Общо гласували: 260