АНКЕТИ

01 Февруари 2015
Какво е нужно за доброто разбиране на книгата Откровение?
Резултати
--> Познаване на историята:
22
(9.36%)
--> Разбиране на докрините:
10
(4.26%)
--> Теологично образование:
10
(4.26%)
--> Лично откровение от Бога:
46
(19.57%)
--> Чисто и търсещо сърце:
125
(53.19%)
--> Помощ от пастор:
22
(9.36%)
Общо гласували: 235