АНКЕТИ

01 Февруари 2015
Какво е нужно за доброто разбиране на книгата Откровение?
Резултати
--> Познаване на историята:
24
(9.68%)
--> Разбиране на докрините:
10
(4.03%)
--> Теологично образование:
10
(4.03%)
--> Лично откровение от Бога:
47
(18.95%)
--> Чисто и търсещо сърце:
133
(53.63%)
--> Помощ от пастор:
24
(9.68%)
Общо гласували: 248