АНКЕТИ

01 Февруари 2015
Какво е нужно за доброто разбиране на книгата Откровение?
Резултати
--> Познаване на историята:
20
(8.89%)
--> Разбиране на докрините:
10
(4.44%)
--> Теологично образование:
9
(4.00%)
--> Лично откровение от Бога:
45
(20.00%)
--> Чисто и търсещо сърце:
119
(52.89%)
--> Помощ от пастор:
22
(9.78%)
Общо гласували: 225