АНКЕТИ

01 Февруари 2015
Какво е нужно за доброто разбиране на книгата Откровение?
Резултати
--> Познаване на историята:
24
(9.84%)
--> Разбиране на докрините:
10
(4.10%)
--> Теологично образование:
10
(4.10%)
--> Лично откровение от Бога:
47
(19.26%)
--> Чисто и търсещо сърце:
130
(53.28%)
--> Помощ от пастор:
23
(9.43%)
Общо гласували: 244