АНКЕТИ

01 Февруари 2015
Какво е нужно за доброто разбиране на книгата Откровение?
Резултати
--> Познаване на историята:
22
(9.24%)
--> Разбиране на докрините:
10
(4.20%)
--> Теологично образование:
10
(4.20%)
--> Лично откровение от Бога:
47
(19.75%)
--> Чисто и търсещо сърце:
127
(53.36%)
--> Помощ от пастор:
22
(9.24%)
Общо гласували: 238