ЗА НАС

ОСНОВНИ ВЯРВАНИЯ                                             | 1 - 7 |     8 - 14     | 15 - 21 |   | 22 - 28 |    


Църквата на адвентистите от седмия ден приема Библията като единствено кредо и е възприела няколко основни вярвания, извлечени от Писанието.
Представяме ви накратко нашите 28 основни учения, за да изразим как адвентистите приемат Бога. Това са нашите разбирания за Неговата любов, доброта, милост, благодат, справедливост, духовна чистота и праведност.

8. ВЕЛИКАТА БОРБА

Цялото човечество е въвлечено в големия конфликт между Христос и Сатана, засягащ суверенитета на Бог във Вселената, Неговия закон и характер. Този конфликт започва в небето, когато едно сътворено същество, надарено със свобода на избора, се превръща в Сатана, в неприятел на Бога и повежда в бунт част от ангелите. Сатана пренася своя бунтовнически дух и на земята, когато успява да подведе в грях първите жители на планетата - Адам и Ева. Наблюдаван от цялото творение, нашият свят се превръща в арена на космическия конфликт между Бог и Сатана. Резултатите в края на краищата ще докажат Божията святост и праведност. За да помогне на Своя народ в тази борба, Христос изпраща Светия Дух и верните Си ангели, за да го води, защитава и поддържа в пътя към спасението. (Откровение 12:4-9; Исая 14:12-14; Езекийл 28:12-18; Битие 3; Римляни 1:19-32; 5:12-21; 8:19-22; Битие 6-8; 2 Петрово 3:6; 1 Коринтяни 4:9; Евреи 1:14)

9. ЖИВОТЪТ, СМЪРТТА И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС

Чрез Христовия живот на съвършено послушание, чрез Неговите страдания, смърт и възкресение, Бог осигурява единственото средство за изкупление на човешкия грях, така че всички, които чрез вяра приемат това изкупление, да имат вечен живот, и целия свят да може по-добре да разбере безкрайната и свята любов на Създателя. Това съвършено изкупление реабилитира справедливостта на Божия закон и милостта Като неотменима черта на Божия характер, защото и двете осъждат нашия грях и осигуряват прошката. Смъртта на Христос е заместническа и изкупителна, примиряваща и обновяваща. Възкресението на Христос известява Божия триумф над силите на злото. За всички, които приемат изкуплението, извършено от Христос, това е едно уверение в окончателната победа над греха и смъртта. То провъзгласява господството на Божия Син, пред Когото ще се преклони всяко коляно на небесата и на земята. (Йоан 3:16; Исая 53; 1 Петрово 2:21, 22; 1 Коринтяни 15:3, 4, 20-22; 2 Коринтяни 5:14, 15, 19-21; Римляни 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Йоан 2:2; 4:10; Колосяни 2:15; Филипяни 2:6-11)

10. ОПИТНОСТТА НА СПАСЕНИЕТО

В безкрайната си любов и милост Бог полага греха върху Христос, Своя безгрешен Син, и «направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога». Водени от Светия Дух, ние усещаме нуждата си от Изкупител, осъзнаваме греховността си, покайваме се и упражняваме вяра в Исус като наш Господ, Заместник и Пример. Тази вяра, която приема спасението, идва чрез Божествената сила на Словото и е дар на Божията милост. Чрез Христос ние сме оправдании и осиновени като дъщери и синове в Божието семейство, както и избавени от господството на греха. Чрез Духа се раждаме отново и биваме осветени; Духът обновява ума ни, влага Божия закон на любовта в сърцата ни и ни дава сила да живеем свят живот. Пребъдвайки в Него, ние ставаме участници в Божието естество и имаме увереност в спасението сега и във времето на Божия съд. (2 Коринтяни 5:17-21; Йоан 3:16; Галатяни 1:4; 4:4-7; Тит 3:3-7; Йоан 16:8; Галатяни 3:13, 14; 1 Петрово 2:21, 22; Римляни 10:17; Лука 17:5; Марко 9:23, 24; Ефесяни 2:5-10; Римляни 3:21-26; Колосяни 1:13, 14; Римляни 8:14-17; Галатяни 3:26; Йоан 3:3-8; 1 Петрово 1:23; Римляни 12:2; Евреи 8:7-12; Езекийл 36:25-27; 2 Петрово 1:3, 4; Римляни 8:1-4; 5:6-10)

11. ИЗРАСТВАНЕ В ХРИСТОС

Чрез смъртта Си на кръста Исус триумфира над силите на злото. Този, Който покорява демонските духове по време на земното Си служене, съкрушава силата им и осигурява окончателната им гибел. Победата на Исус дава победа и на нас над злите сили, които все още се стремят да ни контролират, докато вървим с Него в мир, радост и увереност в любовта Му. Когато постоянно полагаме доверието си в Исус като наш Спасител и Господ, ние сме свободни от бремето на миналите си греховни дела. Вече не живеем в тъмнина, в страх от злите сили, в невежество и в безсмислието на предишния си живот. В тази нова свобода в Исус сме призовани да израстваме по подобие на Неговия характер, общувайки ежедневно с Него в молитва, хранейки се от Неговото слово, размишлявайки върху намесата Му в живота, пеейки възхвала, когато се събираме заедно на поклонение и споделяйки мисията на църквата. Когато служим от любов на хората около себе си и свидетелстваме за своето спасение, постоянно Му присъствие чрез Духа превръща всеки миг и всяко действие в наше духовно преживяване. (Псалом 1:1, 2; 23:4; 77:11, 12; Колосяни 1:13, 14; 2:6, 14, 15; Лука 10:17-20; Ефесяни 5:19, 20; 6:12-18; 1 Солунци 5:23; 2 Петрово 2:9; 3:18; 2 Коринтяни 3:17, 18; Филипяни 3:7-14; 1 Солунци 5:16-18; Матей 20:25-28; Йоан 20:21; Галатяни 5:22-25; Римляни 8:38, 39; 1 Йоан 4:4; Евреи 10:25)

12. ЦЪРКВАТА

Църквата е общност от вярващи, които признават Исус Христос за Господ и Спасител.  Като приемници на старозаветния Божии народ ние сме призовани да излезем от света. Събираме се заедно за поклонение, за приятелско общуване, за да изследваме Писанието, за да празнуваме Господнята вечеря, за да служим на човечеството и да провъзгласяваме благовестието по целия свят. Църквата получава своя авторитет от Христос - въплътеното Слово - и от Писанията – писаното Слово. Църквата е Божие семейство. Осиновени от Него като деца, членовете й живеят върху основата на Новия завет. Църквата е Христово тяло, общност на вярващи, където Глава е Христос. Църквата е «невястата», за която Христос жертва живота Си, за да я освети и очисти. При Неговото завръщане в слава, Той ще я представи пред Себе Си като славна, вярна, изкупена с кръвта Му, без петно или бръчка, свята и без недостатък. (Битие 12:3; Деяния 7:38; Ефесяни 4:11-15; 3:8-11; Матей 28:19, 20; 16:13-20; 18:18; Ефесяни 2:19-22; 1:22, 23; 5:23-27; Колосяни 1:17, 18)

13. ОСТАТЪКЪТ И НЕГОВАТА МИСИЯ

Универсалната църква се състои от всички хора, които искрено вярват в Христос. Но в последните дни – време на широко разпространено отстъпление - един остатък ще пази Божиите заповеди и вярата в Исус. Този остатък ще разгласява настъпването на часа на Божия съд, спасението чрез Христос и наближаването на Неговото второ пришествие. Тази прокламация е символизирана от трите ангела в книгата «Откровение», 14 глава. Тя съвпада по време с протичането на небесния съд и в резултат води към покаяние и реформи на земята. Всеки вярващ е призован да вземе лично участие в това световно свидетелство. (Откровение 12:17; 14:6-12; 18:1-4; 2 Коринтяни 5:10; Юда 3, 14; 1 Петрово 1:16-19; 2 Петрово 3:10-14; Откровение 21:1-14)

14. ЕДИНСТВО В ХРИСТОС

Църквата е едно тяло с много членове от всеки народ и език. В Христос сме ново творение. Различията, идващи от раса, култура, образование, националност, социално положение или пол, не трябва да ни разделят. Всички сме равни  в Христос, Който  чрез Своя Дух ни свърза в приятелство със Себе си и помежду ни. Трябва да служим и да ни служат без пристрастие или предрасъдък. Чрез откровението на Исус Христос в Писанието ние споделяме обща вяра и надежда и свидетелстваме на света като едно цяло. Това единство произтича от единството на триединния Бог, Който ни е осиновил.  (Римляни 12:4, 5; 1 Коринтяни 12:12-14; Матей 28:19, 20; Псалом 133:1; 2 Коринтяни 5:16, 17; Деяния 17:26, 27; Галатяни 3:27, 29; Колосяни 3:10-15; Ефесяни 4:14-16; 4:1-6; Йоан 17:20-23)

 

                                                 | ПРЕДИШНА СТРАНИЦА |    | СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА |  

КАЛЕНДАР

Май 2024
Н П Вт Ср Ч П С
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Всички събития

ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ

17 Ноември, 2014

Библиотека

Болести, причинени от начина на живот

професор д-р Йохен Хавличек

04 Ноември, 2014

Библиотека

Кратък курс за изучаване на основните учения на Библията

Емил Димитров

20 Януари, 2014

Библиотека

Материали за разглеждане в домашни групи

Съюз на ЦАСД

09 Юни, 2013

Библиотека

Адвентен библейски коментар върху „малките” пророци

Компилация

АНКЕТА

Как реагираш на "вечно" мрънкащите?

БЮЛЕТИН

Генерална конференцияНастоятелство на трудовете на Е.ВайтLoma Linda University Andrews UniversityAdventist Online YearbookСЦАСД АДРА БългарияИздателство „Нов живот”Вестник „Християнска мисъл”Световно Адвентно радио „Гласът на надеждата”Теологичен колеж „Стефан Константинов”Адвентната българска мрежаЗОВ-Медиа : Безплатни кореспондентни курсвеASI БългарияAmazing FactsThree Angels Broadcasting Network TVLoma Linda Broadcasting Networks TV New Perceptions TelevisionHope Chanel InternationalHope Chanel BulgariaVVV Live