ЗА НАС

ОСНОВНИ ВЯРВАНИЯ                                               1 - 7     | 8 - 14 |   | 15 - 21 |   | 22 - 28 |

 

Църквата на адвентистите от седмия ден приема Библията като единствено кредо и е възприела няколко основни вярвания, извлечени от Писанието.
Представяме ви накратко нашите 28 основни учения, за да изразим как адвентистите приемат Бога. Това са нашите разбирания за Неговата любов, доброта, милост, благодат, справедливост, духовна чистота и праведност.

1. БИБЛИЯТА

Писанията (Стар и Нов завет) представляват писаното Слово на Бога, дадено чрез Божествено вдъхновение на святи Божии хора, които са говорили и писали, движени от Светия Дух. В това Слово Бог е предал на човечеството цялото необходимо знание за неговото спасение. Тези писания са непогрешимото откровение на Неговата воля. Те са стандартът за характера, тестът за опитността, авторитетното откровение на доктрините, и заслужаващ доверие доклад за Божията намеса в човешката история. (2 Петрово 1:20, 21; 2 Тимотей 3:16, 17; Псалми 119:105; Притчи 30:5, 6; Исая. 8:20; Йоан 17:17; 1 Солунци 2:13; Евреи 4:12.)
За много хора  днес идеята за откровение звучи немислимо, невероятно, невъзможно.  Но нека помислим, защо Бог да не общува по този начин с нас, когато Той е създал човека така - да мисли и да общува с другите чрез думи.

2. ТРИЕДИНСТВОТО

Бог е един, но представлява единство от три споделящи вечността Личности - Отец, Син и Свети Дух. Бог е безсмъртен, всемогъщ, всезнаещ и всеприсъстващ. Той е безкраен и е отвъд човешките възможности да бъде разбран. И все пак може да бъде опознат чрез откровението, което сам дава за Себе Си. Той е достоен за поклонение, възхищение и доверие. (Второзаконие 6:4; Матей 28:19; 2 Коринтяни 13:14; Ефесяни 4:4-6; 1 Петрово 1:2; 1 Тимотей 1:17; Откровение 14:7)

3. ОТЕЦ

Вечният Бог-Отец е Създателят и Източникът, Който поддържа всичко, Върховният Суверен над всяко творение. Той е справедлив и свят, милостив и благ, преизобилващ с постоянна любов и вярност. Качествата и силата, разкрити в Сина и в Светия Дух, също са откровение на Отец. (Битие 1:1; Откровение 4:11; 1 Коринтяни 15:28; Йоан 3:16; 1 Йоан 4:8; 1 Тимотей 1:17; Изход 34:6, 7; Йоан 14:9)

4. СИНЪТ

Вечният Бог се е въплътил в Исус Христос. Чрез Него е сътворено всичко, чрез Него се разкрива характерът на Бог, чрез Него е постигнато спасението на човечеството и чрез Него светът ще бъде съден.
Завинаги истински Бог, Той става и истински Човек – Исус Христос. Заченат е от Светия Дух и е роден в плът от девицата Мария. Като Човек живее и изпитва изкушенията на всяко човешко същество, но животът Му разкрива съвършената праведност и любов на Бога. Чрез чудесата, които извършва, изразява Божията сила и е засвидетелстван като обещаният Месия.
Доброволно страда и умира на кръста за нашите грехове - вместо нас, възкръсва, а след това е възнесен за да служи в небесното светилище в наша полза. Той ще дойде отново в слава за окончателното избавление на Своя народ и за да възстанови всичко в първоначалния му съвършен вид. (Йоан 1:1-3, 14; Колосяни 1:15-19; Йоан 10:30; 14:9; Римляни 6:23; 2 Коринтяни 5:17-19; Йоан 5:22; Лука 1:35; Филипяни 2:5-11; Евреи 2:9-18; 1 Коринтяни 15:3, 4; Евреи 8:1, 2; Йоан 14:1-3)

5. СВЕТИЯТ ДУХ

Вечният Бог Свети Дух участва активно заедно с Отец и Сина в сътворението, въплъщението и изкуплението. Той вдъхновява писателите на Библията. Изпълва живота на Христос със сила.  Привлича и убеждава човешките същества в Божията истина. Пресътворява и променя по образа на Бога всички, които откликват. Изпратен от Отец и Сина да присъства винаги с Божиите деца, Светият Дух осигурява духовни дарби на църквата, прави я силна, за да свидетелства успешно за Христос и я води към пълната истина в хармония с Писанията. (Битие 1:1, 2; Лука 1:35; 4:18; Деяния 10:38; 2 Петрово 1:21; 2 Коринтяни 3:18; Ефесяни 4:11, 12; Деяния 1:8; Йоан 14:16-18, 26; 15:26, 27; 16:7-13)

6. СЪТВОРЕНИЕТО

Бог е Творецът на всичко видимо и невидимо. Писанията ни разкриват достоверното описание на Неговата творческа дейност. За шест дни Бог създава „небето и земята” и всички живи същества по нашата планета, а на седмия ден от тази първа седмица Си почива. Ето защо Той освещава и благославя съботата за вечен паметник на Своето завършено творческо дело. Първите мъж и жена са сътворени по образа на Бога като венец на творението. Дадена им е власт над света и им е възложена отговорността да се грижат за него. Когато земният ни дом е завършен, той е „твърде добър” според оценката Бог. (Битие 1; 2; Изход 20:8-11; Псалми 19:1-6; 33:6, 9; 104; Евреи. 11:3)

7. ЕСТЕСТВОТО НА ЧОВЕКА

Мъжът и жената са създадени по образ и подобие на Бога - със своя индивидуалност, със силата и свободата да мислят и да творят. Всеки от тях представлява неразделимо единство от тяло, ум и дух,  зависимо от Бога за живот, дишане и всичко. Когато нашите прародители, проявявайки недоверие спрямо своя Небесен Баща, решават да не Му се подчиняват, всъщност отхвърлят зависимостта си от Източника на живот и загубват високото си положение. Божият образ в тях е развален и те стават смъртни. Оттогава техните потомци споделят падналата им природа и последиците от това падение. Всички хора се раждат със слабости и склонност към зло. Но в Христос Бог примирява света със Себе Си и чрез Своя Свети Дух възстановява в каещите се смъртни образа на техния Създател. Сътворени за слава на Бога, те са призовани да Го обичат, а така също да се обичат помежду си и да се грижат за земята. (Битие 1:26-28; 2:7; Псалми 8:4-8; Деяния 17:24-28; Битие 3; Псалом. 51:5; Римляни 5:12-17; 2 Коринтяни 5:19, 20; Псалми 51:10; 1 Йоан 4:7, 8, 11, 20; Битие 2:15)

 

                                                                                                  | СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА |  

КАЛЕНДАР

Май 2024
Н П Вт Ср Ч П С
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Всички събития

ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ

17 Ноември, 2014

Библиотека

Болести, причинени от начина на живот

професор д-р Йохен Хавличек

04 Ноември, 2014

Библиотека

Кратък курс за изучаване на основните учения на Библията

Емил Димитров

20 Януари, 2014

Библиотека

Материали за разглеждане в домашни групи

Съюз на ЦАСД

09 Юни, 2013

Библиотека

Адвентен библейски коментар върху „малките” пророци

Компилация

АНКЕТА

Как реагираш на "вечно" мрънкащите?

БЮЛЕТИН

Генерална конференцияНастоятелство на трудовете на Е.ВайтLoma Linda University Andrews UniversityAdventist Online YearbookСЦАСД АДРА БългарияИздателство „Нов живот”Вестник „Християнска мисъл”Световно Адвентно радио „Гласът на надеждата”Теологичен колеж „Стефан Константинов”Адвентната българска мрежаЗОВ-Медиа : Безплатни кореспондентни курсвеASI БългарияAmazing FactsThree Angels Broadcasting Network TVLoma Linda Broadcasting Networks TV New Perceptions TelevisionHope Chanel InternationalHope Chanel BulgariaVVV Live