ЗА НАС

ОСНОВНИ ВЯРВАНИЯ                                             | 1 - 7 |   | 8 - 14 |   | 15 - 21 |     22 - 28

  

Църквата на адвентистите от седмия ден приема Библията като единствено кредо и е възприела няколко основни вярвания, извлечени от Писанието.
Представяме ви накратко нашите 28 основни учения, за да изразим как адвентистите приемат Бога. Това са нашите разбирания за Неговата любов, доброта, милост, благодат, справедливост, духовна чистота и праведност.

22. ХРИСТИЯНСКО ПОВЕДЕНИЕ

Призовани сме да бъдем хора, които мислят, чувстват и действат в хармония с Божиите принципи на любовта и светостта. За да може Светият Дух да пресъздаде Божия образ в нас, ние се включваме само в онези неща, които ще внесат Христоподобна чистота, здраве и радост в живота ни. Това означава освен всичко друго и че нашето веселие и забавление трябва да отговарят на стандартите на християнския ни вкус и красота. Облеклото ни трябва да е семпло, скромно и чисто, подходящо за хора, чиято истинска красота не идва от външни украшения, но от нетленното украшение на кротък и тих дух. Означава също, че щом тялото ни е храм на Светия Дух, трябва да се грижим мъдро за него. Наред с подходящи физически упражнения и почивка, ние се нуждаем и от възможно най-здравословната диета, както и да се въздържаме от нечисти храни, споменати в Писанието. Тъй като алкохолът, тютюнът и наркотиците са вредни за здравето, ние се въздържаме и от тях. Включваме се във всичко, донасящо на ума и тялото благословението на Христос, Който желае нашето благополучие, щастие и сила. (Римляни 12:1, 2; 1 Йоан 2:6; Ефесяни 5:1-21; Филипяни 4:8; 2 Коринтяни 10:5; 6:14-7:1; 1 Петрово 3:1-4; 1 Коринтяни 6:19, 20; 10:31; Левит 11:1-47; 3 Йоан 2)

23. БРАКЪТ И СЕМЕЙСТВОТО

Бракът е създаден от Бога в Едем и е потвърден от Исус Христос като съюз между един мъж и една жена, които решават да се свържат в любов за цял живот. За християнина брачният ангажимент е не само към партньора, но и към Бога, и трябва да се поема само от хора, които споделят обща вяра. Зрялата любов, уважението и отговорността са нишките, които изграждат взаимоотношенията, и те трябва да отразяват любовта, светостта, близостта и постоянството на връзката между Христос и Неговата църква. По отношение на развода Исус заявява, че човек, който се разведе (освен по причина на изневяра) и се ожени отново, извършва прелюбодейство. Дори някои семейства да се отклоняват от идеала, ако брачните партньори са напълно посветени един на друг и на Христос, могат да постигнат любящо единство под ръководството на Духа и с подкрепата на църквата. Бог благославя семейството и чрез него цели всеки негов член да помага на останалите в израстването им в зрялост. Чрез своя пример и думи родителите трябва да възпитават децата си в любов и покорност спрямо Бога, Който винаги е нежен и грижовен и иска те да бъдат част от Неговия народ. Задълбочаването на семейната близост е един от белезите на евангелското послание в края на времето.  (Битие 2:18-25; Матей 19:3-9; Йоан 2:1-11; 2 Коринтяни 6:14; Ефесяни 5:21-33; Матей 5:31, 32; Марко 10:11, 12; Лука 16:18; 1 Коринтяни 7:10, 11; Изход 20:12; Ефесяни 6:1-4; Второзаконие. 6:5-9; Притчи 22:6; Малахия 4:5, 6)

24. СЛУЖБАТА НА ХРИСТОС В НЕБЕСНОТО СВЕТИЛИЩЕ

В небето има светилище – истинският храм, който Бог е създал, а не човек. Там Христос служи в наша полза, като прави възможно вярващите да се възползват от изкупителната Му жертва, принесена на кръста веднъж за всички хора. Той е влязъл в този храм като наш велик Първосвещеник и е започнал Своето застъпническо служене след възнесението Си. През 1844, в края на пророческия период от 2300 дни, Той е навлязъл във втория и последен етап от Своята изкупителна служба. Това е Изследователният съд, който е част от окончателното справяне с греха. Символизиран е чрез очистването на древното еврейско светилище в Деня на умилостивението. По време на този символичен обред, светилището е било очиствано по специален начин чрез кръвта на животински жертви, докато небесните неща се очистват чрез съвършената Христова жертва - чрез Неговата кръв. Изследователният съд разкрива пред небесните същества кои починали са заспали с вяра в Христос и поради това в Него те са счетени за достойни да участват в първото възкресение. Съдът ще покаже и кои от живите пребъдват в Христос, пазят Божиите заповеди и вярата в Исус, и поради това в Него те са готови да преминат във вечното царство. Този съд оправдава справедливостта на Бога по отношение спасяването на тези, които вярват в Исус. Той декларира, че останалите верни на Бога ще получат царството. Когато този етап от служенето на Христос завърши, това ще отбележи приключване на благодатното време за хората преди Второто Пришествие. (Евреи 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16, 17; Даняил 7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27; Числа 14:34; Езекийл 4:6; Левит 16; Откровение 14:6, 7; 20:12; 14:12; 22:12)

25. ВТОРОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС

Второто идване на Христос е блажената надежда на църквата, кулминацията на евангелието. То ще бъде буквално, лично и видимо за целия свят. Когато Той се завърне, праведните мъртви ще възкръснат и заедно с праведните живи ще бъдат прославени и взети в небето, а неправедните ще загинат. Почти цялостното изпълнение на пророчествата, както и настоящото състояние на света показват, че Христовото идване непосредственно предстои. Точната година, дата и час на това събитие не са ни открити – казано ни е да бъдем готови по всяко време. (Тит 2:13; Евреи 9:28; Йоан 14:1-3; Деяния 1:9-11; Матей 24:14; Откровение 1:7; Матей 24:43, 44; 1 Солунци 4:13-18; 1 Коринтяни 15:51-54; 2 Солунци 1:7-10; 2:8; Откровение 14:14-20; 19:11-21; Матей 24; Марко 13; Лука 21; 2 Тимотей 3:1-5; 1 Солунци 5:1-6)

26. СМЪРТ И ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Заплатата на греха е смърт. Но Бог, Който единствен е безсмъртен, ще даде вечен живот на Своите изкупени. А дотогава смъртта е безсъзнателно състояние за всички хора. Когато Христос, нашият Живот, се появи, възкресените праведни и живите праведни ще бъдат прославени и взети в облаците, за да посрещнат своя Господ. Второто възкресение, възкресението на неправедните, ще бъде хиляда години по-късно. (Римляни 6:23; 1 Тимотей 6:15, 16; Еклесиаст 9:5, 6; Псалми 146:3, 4; Йоан 11:11-14; Колосяни 3:4; 1 Коринтяни 15:51-54; 1 Солунци 4:13-17; Йоан 5:28, 29; Откровение 20:1-10)

27. ХИЛЯДОЛЕТИЕТО И КРАЯТ НА ГРЕХА

Милениумът (период от хиляда години, описан в Библията) представлява времето на царуване в небето на Христос и Неговите светии (това е времето след Второто пришествие, между първото и второто възкресение). През това време грешните мъртви ще бъдат съдени; земята ще бъде напълно пуста, без нито един жив човек, населена само от Сатана и неговите ангели. Неправедните мъртви ще бъдат възкресени и заедно със Сатана и неговите ангели ще обкръжат града, но огън от Бога ще ги пояде и ще очисти земята. Така Вселената ще бъде освободена завинаги от греха. (Откровение 20; 1 Коринтяни 6:2, 3; Еремия 4:23-26; Откровение 21:1-5; Малахия 4:1; Езекеиил 28:18, 19)

28. НОВАТА ЗЕМЯ

На новата земя, където ще живее правда, Господ ще осигури вечен дом на Своите изкупени и идеална среда за вечен живот, любов, радост и познание в Неговото присъствие. Там самият Бог ще обитава със Своя народ, а страданието и смъртта ще изчезнат завинаги. Великата борба ще е приключила и повече няма да има грях. Всичко одушевено и неодушевено ще свидетелства, че Бог е любов; и Той ще царува за винаги. Амин. (2 Петрово 3:13; Исая 35; 65:17-25; Матей 5:5; Откровение 21:1-7; 22:1-5; 11:15)

 

                                                  | ПРЕДИШНА СТРАНИЦА |

КАЛЕНДАР

Декември 2023
Н П Вт Ср Ч П С
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Всички събития

ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ

17 Ноември, 2014

Библиотека

Болести, причинени от начина на живот

професор д-р Йохен Хавличек

04 Ноември, 2014

Библиотека

Кратък курс за изучаване на основните учения на Библията

Емил Димитров

20 Януари, 2014

Библиотека

Материали за разглеждане в домашни групи

Съюз на ЦАСД

09 Юни, 2013

Библиотека

Адвентен библейски коментар върху „малките” пророци

Компилация

АНКЕТА

Как реагираш на "вечно" мрънкащите?

БЮЛЕТИН

Генерална конференцияНастоятелство на трудовете на Е.ВайтLoma Linda University Andrews UniversityAdventist Online YearbookСЦАСД АДРА БългарияИздателство „Нов живот”Вестник „Християнска мисъл”Световно Адвентно радио „Гласът на надеждата”Теологичен колеж „Стефан Константинов”Адвентната българска мрежаЗОВ-Медиа : Безплатни кореспондентни курсвеASI БългарияAmazing FactsThree Angels Broadcasting Network TVLoma Linda Broadcasting Networks TV New Perceptions TelevisionHope Chanel InternationalHope Chanel BulgariaVVV Live